Kalendar takmičenja

Kalendar takmičenja u organizaciji SHNT za 2018.

savez_hokeja_na_travi_beograda

Januar – mart 2018.g. Prvenstvo Beograda, takmičarska 2017/2018 u dvoranskom hokeju  za pionire i kadete

26 januar. 2018. Svetosavski školski turnir u dvoranskom hokeju

April  Jun 2018.  PrvenstvoBeograda,  takmičarska 2017/2018-proletnjideouhokejunatraviza pionireikadete

Maj 2018. Beograd Open (pozivni  turnir u hokeju na travi)

maj 2018. Sofija, BeogradskikluboviU16 učestvujuna regionalnomtakmičenjuKupRektora

Jul-Avgust 2018.g. Besplatnaletnja školahokejanatravi

Septembar - Oktobar 2018. PrvenstvoBeograda, takmičarska 2018/2019 -jesenjideouhokejunatravi zapionireikadete

20.oktobar 2018.  Trofej Beograda u hokeju na travi

Novembar – Decembar 2018. Prvenstvo Beograda, takmičarska 2018/2019 u dvoranskom hokeju za pionire i kadete