СХНТ БЕОГРАДА

Савез хокеја на трави Београда је: градски грански савез;  члан Савеза хокеја на трави Србије и Спортског савеза Београда.

Остварује сарадњу са:

Градом БеоградомСекретаријатом за спорт и омладину, који у значајној мери помаже програме Савеза са суфинансирањем у циљу развоја млађих категорија спортиста и унапређења  квалитета стручног рада са њима;  – са клубовима и Федерацијама хокеја на трави из региона и ЕУ.

Развој хокеја на трави, базира на регрутовању деце у школским срединама. Опште је позната чињеница да без деце свих узраста, а посебно деце  школског узраста није могуће очекивати да ће неки спорт опстати, а да се о неком развоју и расту уопште и не говори. База сваког спорта су деца и млади, па тако и хокеја на трави и сасвим је јасно да што више деце имамо, имаћемо и више играча старијих годишта у  клубовима. 

Изузетно је велики одзив деце да се баве овим спортом у оквиру школских секција, ова деца не плаћају никакве чланарине,  а обезбеђена им је бесплатно сва потребна опрема за тренинге и такмичења.

Данас хокеј на трави, спада међу најраширеније спортове у свету, одмах после фудбала.Како по масовности-чланству, броју клубова и савеза. Играрају га равноправно мушкарци и жене, на Олимпијским играма од 1908.године.

Организовање хокејашких клубова у Београду започиње далеке 1960.године у оквиру Београдског одбора хокеја на трави а 2001.године, оснива се Савез хокеја на трави Београда.

Савез хокеја на трави кроз организовање традиционалних манифестација: Светосавског турнира у дворанском хокеју, Хокеј фесивала и Трофеја Београда; кроз медијску промоцију, позиционира Београд, градом хокеја на трави и спортско туристичком дестинацијом, са циљем доласка што квалитетнијих европских тимова хокеја на трави у Београд, са посебним освртом  на промоцију и развој хокеја у школама и клубовима, повећање броја деце која тренирају и играју хокеј на трави. Настанак нових клубова.

Савез  промовише образовну и васпитну функцију спорта кроз хокеј на трави, фер плеј, разумевање, толеранцију и одговорност, кроз бављење хокејом на трави у граду Београду;